Citations for
1SYF2
p29, a novel GCIP-interacting protein, localizes in the nucleus.
Chang MS, Chang CL, Huang CJ, Yang YC.
Biochem Biophys Res Commun 279(2):732-7. 2000
2ADIPOR1, AIG1, AMDHD2, ANKHD1, ANKRD20A1, ANKRD27, ANKRD32, APH1A, APH1B, APIP, APOLD1, ARS2, ASCC1, ATXN10, BOLA1, C10orf10, C14orf166, C19orf56, C20orf109, C20orf4, C2orf14, C2orf16, C6orf60, C6orf62, CALCOCO1, CAMKK1, CCDC113, CCDC53, CCDC9, CCNB2, CD99L2, CDK5RAP1, CDK5RAP1, CGI-96, CHMP5, CHPF, CIAO2B, CLIC4, CLPB, COPZ1, COQ4, COQ6, CRELD1, CUTC, CYBRD1, DDX47, DERA, DHRS7, DHRS7B, DHRS7B, DPH5, DTNB, DYNC1LI2, EEF1AKNMT, ELOVL1, EMC9, ERGIC3, ESPN, EXOSC1, EXOSC3, FAHD2A, FAM108B1, FAM18B, FAM32A, FAM82B, FCF1, FIP1L1, FLYWCH1, FYTTD1, GABARAPL1, GET4, GLOD4, GLRX2, GOLT1B, GOLT1B, GPR89A, GPS2, GRIPAP1, HDDC2, HDGFRP3, HIGD1A, IER3IP1, IFT52, ISOC1, KIF18A, KIF20B, KIRREL2, KL3, KLC2, LACTB2, LHX6, LMAN2L, LUC7L2, MAF1, MAGMAS, MECR, MED23, MED31, MEMO, METTL9, MIS12, MOABHD5, MOB4, MPC1, MRPL11, MRPL2, MRPL4, MRPL48, MRPS15, MRPS16, MRPS16P2, MRPS18C, MRPS23, MRPS33, MTCH1, MTERF3, MTO1, MYCBPAP, NCALD, NCIE2, NDUFAF1, NELF, NELFB, NFU1, NMD3, NOSIP, NRBF2, NRIP2, NRIP2, NRSN2, NUDT12, OTUD6B, PARVB, PCBD2, PHF20L1, PIGT, PMFBP1, PNAS-4, PRPF31, PRSS23, PTRH2, QRSL1, RBMX2, RGMA, RGMB, RNF103-CHMP3, RNF123, RNF146, RRNAD1, RRP15, RWDD1, RWDD3, SAMHD1, SAMM50, SCCPDH, SECISBP2, SEMA4F, SERBP1, SERBP1, SERP1, SH3BP5L, SIDT2, SLC25A24, SLC25A39, SLC35C2, SLC37A3, SLC41A2, SLC6A16, SLMO2, SMC6, SPEF1, SQRDL, STARD10, STMN2, SYF2, TARDBP, TBC1D3, TBL2, TFB1M, TFIP11, THAP4, THAP4, TIGD6, TIMMDC1, TMED5, TMED7, TMEM47, TPPP3, TRAF7, TRAPPC12, TRAPPC4, TRMT6, TRNT1, TSC22D3, TSPAN14, TWF2, UBE1DC1, UBE2J1, UCHL5, UNC50, USP39, UTP11L, VPS36, WDR37, WDR50, WDR91, WSB1, YARS2, YIPF3, YPEL5, ZC2HC1A, ZC3H13, ZDHHC9, ZMYND12, ZMYND15, ZRANB3
Identification of novel human genes evolutionarily conserved in Caenorhabditis elegans by comparative proteomics.
Lai CH, Chou CY, Ch'ang LY, Liu CS, Lin W.
Genome Res 10(5):703-13. 2000