Citations for
1ADCK3, COQ2, COQ6, COQ9, PDSS1, PDSS2
Update on clinical aspects and treatment of selected vitamin-responsive disorders II (riboflavin and CoQ 10).
Horvath R.
J Inherit Metab Dis 35(4):679-87. doi: 10.1007/s10545-011-9434-1. Epub 2012 Jan 10. Review. 2012
2ADIPOR1, AIG1, AMDHD2, ANKHD1, ANKRD20A1, ANKRD27, ANKRD32, APH1A, APH1B, APIP, APOLD1, ARS2, ASCC1, ATXN10, BOLA1, C10orf10, C14orf166, C19orf56, C20orf109, C20orf4, C2orf14, C2orf16, C6orf60, C6orf62, CALCOCO1, CAMKK1, CCDC113, CCDC53, CCDC9, CCNB2, CD99L2, CDK5RAP1, CDK5RAP1, CGI-96, CHMP5, CHPF, CIAO2B, CLIC4, CLPB, COPZ1, COQ4, COQ6, CRELD1, CUTC, CYBRD1, DDX47, DERA, DHRS7, DHRS7B, DHRS7B, DPH5, DTNB, DYNC1LI2, EEF1AKNMT, ELOVL1, EMC9, ERGIC3, ESPN, EXOSC1, EXOSC3, FAHD2A, FAM108B1, FAM18B, FAM32A, FAM82B, FCF1, FIP1L1, FLYWCH1, FYTTD1, GABARAPL1, GET4, GLOD4, GLRX2, GOLT1B, GOLT1B, GPR89A, GPS2, GRIPAP1, HDDC2, HDGFRP3, HIGD1A, IER3IP1, IFT52, ISOC1, KIF18A, KIF20B, KIRREL2, KL3, KLC2, LACTB2, LHX6, LMAN2L, LUC7L2, MAF1, MAGMAS, MECR, MED23, MED31, MEMO, METTL9, MIS12, MOABHD5, MOB4, MPC1, MRPL11, MRPL2, MRPL4, MRPL48, MRPS15, MRPS16, MRPS16P2, MRPS18C, MRPS23, MRPS33, MTCH1, MTERF3, MTO1, MYCBPAP, NCALD, NCIE2, NDUFAF1, NELF, NELFB, NFU1, NMD3, NOSIP, NRBF2, NRIP2, NRIP2, NRSN2, NUDT12, OTUD6B, PARVB, PCBD2, PHF20L1, PIGT, PMFBP1, PNAS-4, PRPF31, PRSS23, PTRH2, QRSL1, RBMX2, RGMA, RGMB, RNF103-CHMP3, RNF123, RNF146, RRNAD1, RRP15, RWDD1, RWDD3, SAMHD1, SAMM50, SCCPDH, SECISBP2, SEMA4F, SERBP1, SERBP1, SERP1, SH3BP5L, SIDT2, SLC25A24, SLC25A39, SLC35C2, SLC37A3, SLC41A2, SLC6A16, SLMO2, SMC6, SPEF1, SQRDL, STARD10, STMN2, SYF2, TARDBP, TBC1D3, TBL2, TFB1M, TFIP11, THAP4, THAP4, TIGD6, TIMMDC1, TMED5, TMED7, TMEM47, TPPP3, TRAF7, TRAPPC12, TRAPPC4, TRMT6, TRNT1, TSC22D3, TSPAN14, TWF2, UBE1DC1, UBE2J1, UCHL5, UNC50, USP39, UTP11L, VPS36, WDR37, WDR50, WDR91, WSB1, YARS2, YIPF3, YPEL5, ZC2HC1A, ZC3H13, ZDHHC9, ZMYND12, ZMYND15, ZRANB3
Identification of novel human genes evolutionarily conserved in Caenorhabditis elegans by comparative proteomics.
Lai CH, Chou CY, Ch'ang LY, Liu CS, Lin W.
Genome Res 10(5):703-13. 2000