--------------------------------------------------------------------------------
GrailEXP v3.31 [March, 2002]          http://compbio.ornl.gov/grailexp/

Authors: Doug Hyatt, Manesh Shah, Victor Olman, Richard Mural, Ying Xu, and 
 Edward C. Uberbacher, 1996-2001

Reference: "Automated Gene Identification in Large-Scale Genomic Sequences",
 Xu, Y. and Uberbacher, E.C., Journal of Computational Biology, Volume 4,
 Number 3, 1997

Sequence: >GrailEXP Input Sequence (3860 bp)
--------------------------------------------------------------------------------
PERCEVAL Exon Candidates (2 predicted)

 Index Std  Begin    End   Frm  Type   Len  Scr  Quality

Exon 1 +    1437    2130  2  Terminal  694  88    Good
cggcaagtgctggcggcggctgctcgcgcaagtcagctggcgtgggaactaccctttgta
gctgagaacggcttgtttattgctacaaagactctattgacattggtagcttcagcggca
gcagcttcttacggtataaagctgttgcttcctgaagaggctacaagcatccttccctag
GACTGCTGTAAGCTTTGAGCCTCTAGCAGGAGACATGCCTCGGGGACGAAAGAGTCGGCG
CCGCCGTAATGCGAGAGCCGCAGAAGAGAACCGCAACAATCGCAAAATCCAGGCCTCAGA
GGCCTCCGAGACCCCTATGGCCGCCTCTGTGGTAGCGAGCACCCCCGAAGACGACCTGAG
CGGCCCCGAGGAAGACCCGAGCACTCCAGAGGAGGCCTCTACCACCCCTGAAGAAGCCTC
GAGCACTGCCCAAGCACAAAAGCCTTCAGTGCCCCGGAGCAATTTTCAGGGCACCAAGAA
AAGTCTCCTGATGTCTATATTAGCGCTCATCTTCATCATGGGCAACAGCGCCAAGGAAGC
TCTGGTCTGGAAAGTGCTGGGGAAGTTAGGAATGCAGCCTGGACGTCAGCACAGCATCTT
TGGAGATCCGAAGAAGATCGTCACAGAAGAGTTTGTGCGCAGAGGGTACCTGATTTATAA
ACCGGTGCCCCGTAGCAGTCCGGTGGAGTATGAGTTCTTCTGGGGGCCCCGAGCACACGT
GGAATCGAGCAAACTGAAAGTCATGCATTTTGTGGCAAGGGTTCGTAACCGATGCTCTAA
AGACTGGCCTTGTAATTATGACTGGGATTCGGACGATGATGCAGAGGTTGAGGCTATCCT
CAATTCAGGTGCTAGGGGTTATTCCGCCCCTTAA
gtagatctgaggcagacccttgggggtgtaaaagagagtcacaggtaccccaaggagtag
atgccagggtcctaagttgaaaatgatgtcgattgggggcgggggacactgtatttgata
tttgtgatcagtgatcattgttcaactgcgaaatagagtgtttgcttttgataatggaaa

Exon 2 +    3249    3355  0  Initial  107  55  Marginal
gaagtagaaaatacacaaaaatcatcttgagaggaggagggcagagagaaggggtggttg
caggggaaaaggttgtcatggggtacttcagaaataaaaaaagatgagaccgtcagaaaa
tcttggtgaggggacaatctgaggtttggaaataatagagaagaaggggagggagtaaaa
ATGGAGGCACTGAAGGTAGCGTGGACATTTGGAAATAAACTCTTCACCGAACTGTTAAGG
TTATATGAAGGGGAAAGTGGAGAACAAGGAATGAGGCAAGGGAAGAA
gtgagcggggcagaccctcaaagggtgggtgttgtggctgactttaaactaatgacaata
aaaatggttaataataacaaccctgaaataattcgagaaaaggctataaaaaagcagaac
ttctgagatactggatgagccagagaaaaggctccacctgtggcatctccgaaaggtaac

--------------------------------------------------------------------------------