--------------------------------------------------------------------------------
GrailEXP v3.31 [March, 2002]          http://compbio.ornl.gov/grailexp/

Authors: Doug Hyatt, Manesh Shah, Victor Olman, Richard Mural, Ying Xu, and 
 Edward C. Uberbacher, 1996-2001

Reference: "Automated Gene Identification in Large-Scale Genomic Sequences",
 Xu, Y. and Uberbacher, E.C., Journal of Computational Biology, Volume 4,
 Number 3, 1997

Sequence: >GrailEXP Input Sequence (5858 bp)
--------------------------------------------------------------------------------
PERCEVAL Exon Candidates (1 predicted)

 Index Std  Begin    End   Frm  Type   Len  Scr  Quality

Exon 1 +    2856    3869  0   Single  1014  81    Good
ttcacaaactcaaaattatatttaatgttaaaaaatcaggcccagaatcagtctttttca
cgtgtttttgtaatcttatgattaaataattaaatatgttttaagtgtataaactttaaa
aatgaaaaccctttaaatattgtgctggcattttttcaggtaatttaagattagagaacc
ATGTTAACACTACCGTTTGATGAGTCTGTTGTAATGCCAGAATCCCAGATGTGCAGAAAG
TTTTCTAGAGAATGCGAGGACCAGAAGCAAATTAAGAAGCCAGAAAGCTTTTCCAAACAG
ATTGTCCTTCGAGGAAAGAGCATCAAAAGGGCCCCTGGAGAAGAAACCGAGAAAGAAGAA
GAGGAGGAAGACAGGGAAGAGGAAGATGAAAATGGGTTGCCTAGAAGGAGGGGTCTTAGG
AAAAAAAAGACAACAAAGCTGCGATTGGAAAGGGTCAAGTTCAGGAGACAGGAAGCGAAC
GCGCGCGAGAGGAACAGGATGCACGGCCTCAACGACGCTCTGGACAACTTAAGAAAAGTG
GTCCCCTGTTATTCTAAAACCCAGAAACTGTCCAAAATAGAGACTTTACGACTGGCCAAA
AACTACATCTGGGCACTTTCTGAAATTCTGAGAATCGGCAAGAGACCAGATCTGCTCACA
TTCGTCCAAAACTTATGCAAAGGTCTTTCCCAGCCAACTACAAACTTGGTGGCAGGCTGC
TTGCAGCTCAACGCCAGGAGTTTCCTGATGGGTCAGGGTGGGGAGGCTGCACACCACACA
AGGTCACCCTACTCTACCTTCTACCCACCCTACCACAGCCCTGAGCTCACCACTCCCCCA
GGGCATGGGACTCTTGATAATTCCAAGTCCATGAAACCCTACAATTATTGCAGTGCGTAT
GAATCCTTCTATGAAAGTACTTCCCCTGAGTGTGCCAGCCCTCAGTTTGAAGGTCCCTTA
AGTCCTCCCCCAATTAACTATAATGGGATATTTTCCCTGAAGCAAGAAGAAACCTTGGAC
TATGGTAAAAATTACAATTACGGCATGCATTACTGTGCAGTGCCACCCAGGGGTCCCCTT
GGGCAGGGTGCCATGTTCAGGTTGCCCACCGACAGCCACTTCCCTTACGACTTACATCTG
CGCAGCCAATCTCTCACAATGCAAGATGAATTAAATGCAGTTTTTCATAATTAA
tgaggaaaatgaaaataaacagtggtcattcacctcccctgtctaattaagacaaagcag
atgcttgtgggctgagtaattggcacaactctatctaaggtgtttactagtttctgaagt
gtgtttcaactattgtgagaattttctatgtaataataaatctcttttcgtatgagaact

--------------------------------------------------------------------------------