--------------------------------------------------------------------------------
GrailEXP v3.31 [March, 2002]          http://compbio.ornl.gov/grailexp/

Authors: Doug Hyatt, Manesh Shah, Victor Olman, Richard Mural, Ying Xu, and 
 Edward C. Uberbacher, 1996-2001

Reference: "Automated Gene Identification in Large-Scale Genomic Sequences",
 Xu, Y. and Uberbacher, E.C., Journal of Computational Biology, Volume 4,
 Number 3, 1997

Sequence: >GrailEXP Input Sequence (23192 bp)
--------------------------------------------------------------------------------
PERCEVAL Exon Candidates (5 predicted)

 Index Std  Begin    End   Frm  Type   Len  Scr  Quality

Exon 1 +    1084    1236  0  Initial  153  77    Good
ccctgaaaaaagcttctgggaaagtaaaaacccgaacaaagtttcgataactaagatttt
tttcctggttaaatacactcaacctgtatttggggtgagtgttagccgggtacaaaggta
gacaaaagttccgagtgccgccgcaatcgtctcccacaacatgggtctgagctactcaaa
ATGAGATTTGCCTTTGGAGAAGAGTTAAGGAGCAGGGGGCGTGGCGAGCAGCGTGAGATC
ATCGGGAAGCGCCGCTCGTGGCGGGGGCAGAGCCGGCGCGTCATTGTCGTCATCGTTGCC
CGACCGCTTTCCGGGAGACTGGAGTCGAAGGCC
gtgaggtatttttctaaggtgtagtttcagtttttctcctgctcctgtttaactccgctt
ttcctctcctgggattcccctgtcatcctctgggcagactgagaaaatcggagtttggct
gcgtagccttccaggaatgcagtctctcacagctcttcgttggggcagcattgttggcag

Exon 2 +    3314    3388  0  Initial   75  52  Marginal
tgtagagatgggaagagccctggaatgtacattatcgtatgtttgtttggatccatgtgg
tgactttctagtatctgtaagctcaaactgtaatctgatattaagagtttccaaaattac
gtcttaggttactttgattggttttagttagtaaacaaatagttgctaactaactaatac
ATGACAAGACATTATGTTAGTGATGTGGAGTTCAAAATGTGCCTCGACATGAATCTTCCC
TTGAGCAATAGCCCA
gtgagtaaataaccaatggaaaggtaggaggagaggagtgacatgatctgacttaggttt
gttttattttattttattttactttattgtcttttgttttcttttgtttcctttcctgcc
ctgctctgcccttgcccgccctgccccaccccatctcgcccctcttttcttttggagtct

Exon 3 +    4252    4398  0   Single  147  41  Marginal
taaggttattgtcaaagtttggggcttgagcaactagaagaagggaattgccattaactg
agaagtagaaaactgtgggaggggcaggtttgtgggaagattcggagttcagttaaggac
atgataagtttttgatgtctgttagtcatctaagtggagatgttgagtaggcagttgaat
ATGTTCATTCTGGACTTCAGAGTGGTCATTGCTGGAAACAGACGTTTGGGAATTGTCAGT
GAACAGATGGTATTTAAAGTTGTGAGACCGGAGACAGTCGTTAAAGGAGTAAATGTAGAC
AGAAAAGAGAAGGGGCACAAGGCCTGA
gtccttaggcattttaacaagttgggaaaatgaggaataaccaccaaatgagacagactg
agcagccagtgagggacaaggacaattttgagtctggtgttgtagaatttacagtagagt
agtatgttcagttttgtcaggtgcagctgatggatcaggtgaaatgaagattgacacctt

Exon 4 +   11062   11138  1  Internal   77  53  Marginal
cctatcggtactttggcttctgtataaccagtgagaggaaggactgagtggcagtaacat
ctgttagggttactgggcagcatccccgcaacccaggtactcagtctcagccacacctta
ctgagtggtgaagagaagcaagttttctcatgccctctccgtctgtctctacctctgcag
CCAGTGTTTTAGAAGGAGTATGTGGAAGGGCAAGGAGTACCTATAGAACCCCGGAGGAGG
GTGAGGAGCAGAGCTGG
gtgagttcttttcttctttggaaattttaacatgtacaactttaggcatgttctttaact
tcttttggctcagtttattcatctgtgaggtttagatgaacaagtgcatgtggaatgctt
agagtagtgcctggcacataatcagtgctattcaagagtttgctgctgatatcgtagagt

Exon 5 +   16880   17035  0  Terminal  156  83    Good
ttaagaaggggacaaattggaatgtagttaatctagaattaaattttaaaaagatttgtc
ttcaggttttaactcttagtgcctttgaaatacatgatatgacctattgatttttttttt
tggaaactaaagaacaagctctgtctctaatatgaattcaaagaatttaattttttccag
TCAGCCATAATGGCAGGTGAAGAAATTAATGAAGACTATCCAGTAGAAATTCACGAGTAT
TTGTCAGCGTTTGAGAATTCCATTGGTGCTGTGGATGAGATGCTGAAGACCATGATGTCT
GTTTCTAGAAATGAGTTGTTGCAGAAGGTATTTTAA
aaatgtaatttcctaaaaatgaatttcataaaacagaatgctattttatgaaacatgtgg
aagaagaaacagattaatgacctatgccccttttcccctttatttcaattttattagtgt
ttgggtatttttaggggggaaacaaaacaaaagaaaactccagccttaggaaatacctcc

--------------------------------------------------------------------------------