--------------------------------------------------------------------------------
GrailEXP v3.31 [March, 2002]          http://compbio.ornl.gov/grailexp/

Authors: Doug Hyatt, Manesh Shah, Victor Olman, Richard Mural, Ying Xu, and 
 Edward C. Uberbacher, 1996-2001

Reference: "Automated Gene Identification in Large-Scale Genomic Sequences",
 Xu, Y. and Uberbacher, E.C., Journal of Computational Biology, Volume 4,
 Number 3, 1997

Sequence: >GrailEXP Input Sequence (18901 bp)
--------------------------------------------------------------------------------
PERCEVAL Exon Candidates (3 predicted)

 Index Std  Begin    End   Frm  Type   Len  Scr  Quality

Exon 1 +    226    268  2  Terminal   43  46  Marginal
tgcctgtaatccctgctacttgggaggctgaggcaggagaatcacttgaacctgggaggc
agaggttgcagtgagccgagatcgcgccattgcacttcagcctgggtgacaagagcgaaa
ctctgtctcaaaaaaaaaaaaaaagggcagaagtggacttggccacacacttaatcttag
ATTCAAGGATGAAGAGAGCACCAAAGACCTGTACACAAATTAG
ctgactcagaggccaaggtccttctcattttgtatctaatagctcccctcccctctccaa
cacggatgtaggacagagagcaaaatgagaggaagttggaaataggtgaataacagctga
aagccaaggccacagtgtgctcaccagataacataaaaattttcaagctatagttacaga

Exon 2 +    9862    9957  0  Initial   96  48  Marginal
ccctctatatgaaaaataaaacgtcagaaagtgtgcaatccacctctctccagccttaaa
ggtgcaaaaagcctcagagtcacttcaaaagtgttctgactttggagacatattccaagg
actggctcaacttaggttctatgttatgcaactagacattcagctaacaatttggcagtc
ATGGCGAGGAAACATACACATGAGGCTCAATTCAAGGGTAGTAACTTAGTACGAAATGCA
GTTGGTTCAAATGATTCTGGCTGGGATGCCAAATAT
gtaattgagatgtttatgttaccagtattattagttccctttttcctctgttaaatagct
atttacacacacacacacacacacacacacacacacacacacgtatatacaacacactag
gacaccaagtgggtatttttgcaacccaaactaaaaatccataagcatatgcatggcaaa

Exon 3 +   14268   14715  2  Terminal  448  94  Excellent
ggaggttgtggtgagctgagattgcaccactgcactccagtctgggcaacagtgtgagac
tccatcttaaaaaaataaaataaaataaaataaaataaaaaaagaagaggggagcaggaa
aagatttctaagatctctctaaatgtggcatgacagtgtgggctgctttttgtatttcag
GAGAAGAATCGAACCCTGGGAGTTTGACGTCTTCTATGACCCCAGAGAACTTCGTAAAGA
GGCCTGTCTGCTCTACGAAATCAAGTGGGGCATGAGCCGGAAGATCTGGCGAAGCTCAGG
CAAAAACACCACCAATCACGTGGAAGTTAATTTTATAAAAAAATTTACGTCAGAAAGAGA
TTTTCACCCATCCATGAGCTGCTCCATCACCTGGTTCTTGTCCTGGAGTCCCTGCTGGGA
ATGCTCCCAGGCTATTAGAGAGTTTCTGAGTCGGCACCCTGGTGTGACTCTAGTGATCTA
CGTAGCTCGGCTTTTTTGGCACATGGATCAACAAAATCGGCAAGGTCTCAGGGACCTTGT
TAACAGTGGAGTAACTATTCAGATTATGAGAGCATCAGGTAAAAACAGTAAACAAAGAAA
CTTCATTGTTTACAACAGACTGTGGTGA
tagtagctgtttttaggccagaagattggttagcccaggctggaagtctcagaagtaaaa
gtccaaaataatgtcataaaggactaggtctgaaattcatgacaaggaaagttacaaaaa
tacaactcctggctacgcatggtggctcatgcctataatcccagaactttgggaggccaa

--------------------------------------------------------------------------------