--------------------------------------------------------------------------------
GrailEXP v3.31 [March, 2002]          http://compbio.ornl.gov/grailexp/

Authors: Doug Hyatt, Manesh Shah, Victor Olman, Richard Mural, Ying Xu, and 
 Edward C. Uberbacher, 1996-2001

Reference: "Automated Gene Identification in Large-Scale Genomic Sequences",
 Xu, Y. and Uberbacher, E.C., Journal of Computational Biology, Volume 4,
 Number 3, 1997

Sequence: >GrailEXP Input Sequence (4461 bp)
--------------------------------------------------------------------------------
PERCEVAL Exon Candidates (3 predicted)

 Index Std  Begin    End   Frm  Type   Len  Scr  Quality

Exon 1 +     85    145  1  Internal   61  70    Good
atatccccaacatagcacctagagtctagtaatttttctataatttcaaataatttgtaa
tatatttctgggtctacattttagGAAACAAAGGGGAAGACCAGAGCATTGAAGATCAGTACAAAAATTCTTCAAGAAATCTAA
G
gtaatttgccctcacaagaggaagcagtcccccttggggtcaattgtagtatataatcat
atgtttaaagcaaacaaggccaggcatggtggctcacacctgtaatcccagcactttggg
atgctgaggtgggcggatcacctgaggtcaggagtttgagaccagcctgaccaacacggc

Exon 2 +    1219    1341  0  Terminal  123  69  Marginal
acacccagctaatttttgtatttttagtagagacagcatttcaccatgttggccaggctg
gtcttgaattcctgacctcaagtgatctgcccaccttggcctcccaaagtgctgggatta
caggcgtgagccaccatgcccgaccattttttttttttttttaacaatcggatctttcag
GAACTAATAGAGCGAGAAGTCACTCATTACCACAACAGTGCCACTTATGTGGAATCTGCT
CCCATGACCCAAGCACCTCACACCAGGTCATACCTCCAACATGAGGATCAAATTTCAGCA
TGA
aatttgaagggagaaaatacccaaactgtattcaatactaagaaactgcatatgagaata
ttactgtattgttaatagctataggggagggagccatgttgtagactaatcaatccattt
atgttcaatttgtttatgttagaaaacctgcactttctctgatattggtagcagtgtaag

Exon 3 +    2698    2827  0  Initial  130  74    Good
ctagtaccctttggaagcataaaaaaactcatactggagaaaagccctataaatgtaaaa
aaatgtaaaggctttaatcactacagtttttgtcaaaaacatgaacagtcacatacttga
gagaaactgtgaatgtaaggtgtaggaaagtacttaattttcccagatttcctcaaatac
ATGAAACGAATCAAACTGGAGATAAACCCTATGACTATAAGCAATAAGGTAAAGCATTCA
ATTTTTCCATTTCTTTTTGAAAACTTGAAAGGACTCACTGAAGAAAATCCATATGAATGT
TTAAAATGTG
gtaaggcctgcagttgttccagtggtatttgatggtataacataactcattctagagaaa
aactttatgaaggtatcgaatgtgagaatgccttcatttatcctataactcactcagaga
cacatggtaacacatactccagattgaccttataaataaaagaatgcccaccagattgaa

--------------------------------------------------------------------------------