--------------------------------------------------------------------------------
GrailEXP v3.31 [March, 2002]          http://compbio.ornl.gov/grailexp/

Authors: Doug Hyatt, Manesh Shah, Victor Olman, Richard Mural, Ying Xu, and 
 Edward C. Uberbacher, 1996-2001

Reference: "Automated Gene Identification in Large-Scale Genomic Sequences",
 Xu, Y. and Uberbacher, E.C., Journal of Computational Biology, Volume 4,
 Number 3, 1997

Sequence: >GrailEXP Input Sequence (9755 bp)
--------------------------------------------------------------------------------
PERCEVAL Exon Candidates (5 predicted)

 Index Std  Begin    End   Frm  Type   Len  Scr  Quality

Exon 1 +    1562    1711  0  Initial  150  73    Good
ggtcttaaagactttgtccataagacgaagggccaaattaatgacatatttcaaaaactc
aacatatttgatcagtctttttatgatctatcgctgcaaaccagtgaaatcaaagaagaa
gaaaaggaactgagaagaactacatataaactacaagtcaaaaatgaagaggtaaagaat
ATGTCACTTGAACTCAACTCAAAACTTGAAAGCCTCCTAGAAGAAAAAATTCTACTTCAA
CAAAAAGTGAAATATTTAGAAGAGCAACTAACTAACTTAATTCAAAATCAACCTGAAACT
CCAGAACACCCAGAAGTAACTTCACTTAAA
gtaagtagaaaataaagagggttcatgtttatgttttcaatgtggatcttttaaaaaaaa
tatttctaaggcatgccatttgaaatactttgttgcattgttgaaatacttttttttcca
agaaaaataatctccagaaaataaaatttcctattataatttcaagttagttttttgttt

Exon 2 +    2346    2475  0  Internal  130  100  Excellent
taaaatgttaaggacaaaaatatgtgctatttgaaagaagcatacaaggggaaggaattg
ccaatattcatttttcaaatccattattagtttaaaaatttagattatgatagtgttaca
ggaaattaatagaaaagaaagaggaaagcaacttataaccaacctactctctatatccag
ACTTTTGTAGAAAAACAAGATAATAGCATCAAAGACCTTCTCCAGACCGTGGAAGACCAA
TATAAACAATTAAACCAACAGCATAGTCAAATAAAAGAAATAGAAAATCAGGTAAGTCAG
TATTTTAATG
gtatgtcccatctttcacacaggtctgtaaaaacactgaatcctaaaattatttacaagc
tttaactggatcatgagtaaaattatcacatcagcataactgttaaaattgcaggctctg
aagctaataaactacctgcatttaaaccatggctctaaaactttgtgtgaccttgaataa

Exon 3 +    5419    5532  1  Internal  114  74    Good
tggtaagatgattcttacattcttaaataacacgccatctaagaaaaatgctttaacata
aacattactgaaaaaatgctacatttgccacaacttcataaaatgtcaagtgaaatctca
agctccaaagatattattcctattactaaatctgatgtaataacattttattgattctag
GCATTCCTGCTGAATGTACCACCATTTATAACAGAGGTGAACATACAAGTGGCATGTATG
CCATCAGACCCAGCAACTCTCAAGTTTTTCATGTCTACTGTGATGTTATATCAG
gtaaaacctgtctaaggagaatagacagtagttagttcaacttactcattacgtattagg
aagattaacctggttatcattgttttatacatatatatatgaaatatatatgagtattcg
tataaatataatacttttaccttgtttatgtatttactcaatattctccttttcctctaa

Exon 4 +    5935    6030  1  Internal   96  84    Good
aattcattaattgcctttcacttaacttttgggaccataataaataataaaatgtattgc
cataacattaataaactaccttacaaaaccaccaattaaaatcaaacaaacaaaaaagtg
ttatttacatctgtcaacataaatctactaaaaatacatgatttcattcattatattcag
GTAGTCCATGGACATTAATTCAACATCGAATAGATGGATCACAAAACTTCAATGAAACGT
GGGAGAACTACAAATATGGTTTTGGGAGGCTTGATG
gtaaggggactacattcaatcattcattcacttgctaatctacaaatatttactgagaac
ctcttatggaccaggtattaggaaaagtagtaacgaacgagaagcagtctcagccttcat
ataatttattatcaaacaattacacatttgttagtaaattacacttattacaactgttat

Exon 5 +    7619    7899  1  Terminal  281  85    Good
gcacatagctatcttcaataaaattgttttaaaaggtattattttaagatacactaaaat
gatcaagggattcaagactaaacaactcaattagttgcaccaataaaaaacacttaaaaa
aactgtcagtgtccaacctgtacttaataactcacagatttttaaaacttttcttttcag
GAGAATTTTGGTTGGGCCTAGAGAAGATATACTCCATAGTGAAGCAATCTAATTATGTTT
TACGAATTGAGTTGGAAGACTGGAAAGACAACAAACATTATATTGAATATTCTTTTTACT
TGGGAAATCACGAAACCAACTATACGCTACATCTAGTTGCGATTACTGGCAATGTCCCCA
ATGCAATCCCGGAAAACAAAGATTTGGTGTTTTCTACTTGGGATCACAAAGCAAAAGGAC
ACTTCAACTGTCCAGAGGGTTATTCAGGTATCTTTTTCTGA
taccaatactttattttcatatcttcaaagtatcttcccacattattagctattatctgc
aatgacaacttttaaaaatccgaatcccaaataagcgttttctctctagacgaaaacctc
ttaactataatgaaagtgttcattctagttcaatcaggtattttacctctaatcttcctc

--------------------------------------------------------------------------------