NM_000427 Homo sapiens loricrin (LOR), mRNA /cds=(34,984) /gb=NM_000427 M61120 Human loricrin mRNA, complete cds. /cds=(34,984) /gb=M61120 BC034690 Homo sapiens, loricrin, clone IMAGE:4752776, mRNA /gb=BC034690 BF718530 EST303 microdissected normal human epidermis Homo sapiens cDNA clone S90328.NIH-308-R-2 3', mRNA sequence /clone=S90328.NIH-308-R-2 /clone_end=3' /gb=BF718530 BG681004 602628823F1 NCI_CGAP_Skn4 Homo sapiens cDNA clone IMAGE:4753733 5', mRNA sequence /clone=IMAGE:4753733 /clone_end=5' /gb=BG681004 /gi=13912401 /ti=44252994 /ug=Hs.523600